1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức

- Địa chỉ: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên.

- Điện thoại:

            Bộ phận Văn thư: 02083385671

            Bộ phận Tổ chức cán bộ: 02083858479

            Văn phòng Công đoàn: 02083854498

            Văn phòng Đảng ủy: 02083854502

            Văn phòng Đoàn Thanh niên: 02083854501

- Email:

            Bộ phận Văn thư: vanthu@tump.edu.vn

            Bộ phận Tổ chức cán bộ: hanhchinhtochuc@tump.edu.vn

- Website: hctc.tump.edu.vn

2. Thông tin lãnh đạo đơn vị

* Trưởng phòng

- Họ tên: Bùi Thanh Thủy

- Điện thoại: 0986 052 979

- Email: thuyhptn@gmail.com.

  Email theo tên miền: buithanhthuy@tump.edu.vn

* Phó trưởng phòng

- Họ tên: Nguyễn Quang Đông

- Điện thoại:0974 974 888

  Email: nguyenquangdong@tump.edu.vn

* Phó trưởng phòng

- Họ tên: Phạm Thị Thùy

- Điện thoại: 0983 016 345

  Email: phamthithuy@tump.edu.vn

 3. Thông tin nhân sự