1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Địa chỉ: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên.

- Điện thoại:

            Bộ phận Văn thư: 02083385671

            Bộ phận Tổ chức cán bộ: 02083900581; 02083858479

            Văn phòng Công đoàn: 02083854498

            Văn phòng Đảng ủy: 02083854502

            Văn phòng Đoàn Thanh niên: 02083854501

- Email:

            Bộ phận Văn thư: vanthu@tnmc.edu.vn

            Bộ phận Tổ chức cán bộ: hctc.dhydtn@gmail.com

- Website: hctc.tump.edu.vn

2. Thông tin lãnh đạo đơn vị

* Trưởng phòng

- Họ tên: Bùi Thanh Thủy

- Điện thoại: 0986052979

- Email: thuyhptn@gmail.com.

  Email theo tên miền:     buithanhthuy@tump.edu.vn

* Phó trưởng phòng

- Họ tên: Nguyễn Thị Tân Tiến

- Điện thoại: 0988905105

- Email: nguyenthitantien@gmail.com.

  Email theo tên miền:     nguyenthitantien@tump.edu.vn

 

 3. Thông tin nhân sự