Thứ 4, ngày 26/06/2019

Quy định về chế độ làm việc đối với Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên

16/11/2017 10:16:04 - Lượt xem: 197

Quy định về chế độ làm việc đối với Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên trong Đại học Thái Nguyên

18/09/2017 14:00:51 - Lượt xem: 240

Ngày 30/8/2017, Đại học Thái Nguyên đã ban hành "Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên trong Đại học Thái Nguyên" theo Quyết định số 1793/QĐ-ĐHTN. Đây là văn bản quy định về điều kiện, nguyên tắc, thời gian, thủ tục, trình tự, chế độ và chính sách đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu được kéo dài thời gian làm việc chuyên môn tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết