Thứ 4, ngày 29/05/2024

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2017

17/10/2017 15:04:39 - Lượt xem: 1202

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2017

Chi tiết

Thông báo Kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 1, năm 2017

13/10/2017 14:26:40 - Lượt xem: 1201

Căn cứ Kết quả họp ngày 12/10/2017 của Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 1, năm 2017

Chi tiết

Giới thiệu chương trình học phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam niên khóa 2018-2019

15/09/2017 16:16:56 - Lượt xem: 1239

Giới thiệu chương trình học phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam niên khóa 2018-2019

Chi tiết