Thứ 6, ngày 21/06/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại:

Điện thoại:

Email: hctc.dhydtn@gmail.com

Website: http://hctc.tump.edu.vn

Facebook: