Hội đồng Thi tuyển viên chức năm 2017, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn thí sinh chuẩn bị phần thi Chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể như sau:

- Mỗi thí sinh soạn giáo án môn học 15 tiết thuộc chuyên ngành dự tuyển;
- Chuẩn bị Bộ bài giảng theo quy định;
- Nộp 07 Bộ bài giảng cho Hội đồng thi chuyên môn nghiệp vụ (qua Phòng Hành chính - Tổ chức vào ngày 02/10/2017).

 

Chi tiết Hướng dẫn xem tại đây