Căn cứ Kết quả họp ngày 12/10/2017 của Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 1, năm 2017.

Chi tiết đề nghị xem tại đây