Thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2017, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi tuyển viên chức năm 2017

Chi tiết đề nghị xem tại đây