Thực hiện kế hoạch công tác năm học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2017-2018.

Tham dự Hội nghị gồm có: Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng ban Nữ công; Giám đốc Bệnh viện Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; Ban Tổ chức Hội nghị và đại biểu bầu từ các đơn vị trong toàn Trường.

Hội nghị sẽ diễn ra vào hồi 13 giờ 00 phút, ngày 22/10/2017, tại Hội trường lớn Tầng 10, Nhà 11 tầng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên./.