Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.
Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây