Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2, năm 2017

Chi tiết đề nghị xem tại đây